Çevre Politikamız

• Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve yükümlülüklere uymaktadır.

• Çevre bilinci hareketini gözeterek, kirliliği kaynağında önlemektedir.

• Kullanılan girdileri verimli kullanarak doğal kaynak tüketimini azaltmaktadır.

• Çevreye zarar veren atık miktarlarını azaltmaktadır.

• Atıkların geri kazanımını sağlayacak tedbirler almaktadır.

• Kamu kuruluşları, çevredeki kuruluşlar ve müşterileri ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

• Çalışanlarını çevresel konularda bilinçlendirerek, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktadır.